Już na samym początku posiedzenia przewodniczący Marek Koniarczyk umożliwił na prośbę starosty szydłowieckiego Włodzimierza Górlickiego, głos dyrektorom szydłowieckich szkół średnich. Maria Michajłow – dyrektor ZS im. Korpusu Ochorny Pogranicza oraz Karol Kopycki – dyrektor ZSO im. Henryka Sienkiewicza przedstawili bardzo obszernie ofertę programową placówek którymi kierują. Jak się okazuje obie szkoły dysponują bardzo atrakcyjną ofertą dydaktyczną i oprócz tego stale się rozwijają, czego dowodem jest rozbudowana oferta programowa na rok szkolny 2015/16.

Chwilę później pod głosowanie poddano zdjęcie z obrad Rady Miejskiej dwóch punktów, m.in. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Szydłowcu. Radni argumentowali to nie przygotowaniem na czas projektu uchwały, który nadal jest opracowywany.

Z okazji niedawnego Dnia Sołtysa przewodniczący Marek Koniarczyk oraz wiceprzewodniczący: Józef Jarosiński i Marek Plewa złożyli życzenia obecnym na sesji sołtysom sołectw Gminy Szydłowiec.

Jednym z kolejnych punktów była informacja burmistrza Szydłowca za okres pomiędzy sesjami. Burmistrz Artur Ludew poinformował o rozpoczętym audycie w Gminie Szydłowiec, który potrwa od 18 marca do 4 maja. Audyt ma głównie sprawdzić: inwestycje, zamówienia publiczne, struktury organizacyjne. Ludew zapowiedział, że jeżeli będzie taka potrzeba poinformuje o wynikach audytu opinię publiczną. Wyraźnie zaznaczył, że obecnie zbierane są również materiały do strategii rozwoju miasta i gminy. Poinformował, że w ostatnim czasie spotkał się ze starostą szydłowieckim, że powstał pomysł stworzenia związku gmin powiatu szydłowieckiego, by łatwiej było sięgać po fundusze.

Następnie zajęto się regulaminem zasad przyznawania nauczycielom nagród. Wprowadzono zapis iż przyznawana nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej, ma wynosić nie mniej niż wprowadzona kwota minimalna. Nagroda przyznawana przez dyrektora nie może być niższa niż 500 złotych brutto, natomiast ta od burmistrza nie może być niższa niż 600 złotych brutto.

Podczas sesji Rada Miejska wyraziła zgodę na nieodpłatne udostępnienie nieruchomości na rzecz Województwa Mazowieckiego. Chodziło o teren we wsi Zastronie, pod zabudowę telekomunikacyjną. Ma tam powstać szkielet sieci internetowej w ramach projektu „Internet dla Mazowsza”. Jak przekazał Robert Kamienik – inspektor ds. informatyki i ochrony danych osobowych, projekt ma trwać do 2035 roku. Nie wiadomo jednak nic o darmowym internecie dla mieszkańców Gminy Szydłowiec, ponieważ to co ma powstać w Zastroniu to dopiero sieć szkieletowa.

W kolejnym punkcie podjęto uchwałę w sprawie powołania Szydłowieckiej Rady Seniorów. Projekt uchwały odczytał Michał Kwiatek – doradca burmistrza Szydłowca. W dyskusji na temat uchwały głos zabrał jedynie radny Paweł Bloch, który zapytał czy taka rada jest potrzebna i czy ktoś konsultował to z seniorami, czy będą w ogóle chcieli w takiej radzie uczestniczyć. Burmistrz Ludew odpowiedział, że do Szydłowieckiej Rady Seniorów zaproszone zostaną wyróżniające się osoby ze środowiska seniorów. Dopowiedział również, że po konsultacjach z organizacjami zrzeszającymi seniorów na terenie naszej gminy, stosownym zarządzeniem powoła skład osoby rady. Szydłowiecka Rada Seniorów ma mieć charakter: konsultacyjny, doradczy i inicjatywny. Projekt uchwały został przyjęty jednogłośnie.

Podczas czwartkowej sesji w punkcie interpelacje i zapytania radnych nie zaroiło się od głosów. Radny Paweł Bloch, pytał o remonty ulic: Spacerowej i Kopernika, a także o prace nad ulgami dla przedsiębiorców. Radny Maciej Kapturski wspomniał o kiepskim stanie nawierzchni kortów tenisowych w Szydłowcu i zapytał czy jest szansa na ich remont. Burmistrz Artur Ludew od razu odpowiedział, że w 2015 roku korty tenisowe nie będą remontowane.

Burmistrz Artur Ludew wspomniał również o planowanym spotkaniu z przedstawicielami firmy Dragados, która jest wykonawcą robót przy budowie szydłowieckiego odcinka drogi S7. Nie znał jeszcze dokładnej daty, ale zapewnił, że będzie to przed kolejnym posiedzeniem Rady Miejskiej.

Na zakończenie przewodniczący Marek Koniarczyk, a także burmistrz Artur Ludew złożyli wszystkim obecnym życzenia świąteczne z okazji zbliżającej się Wielkanocy.