Podczas ostatniej sesji Rady Miejskiej w punkcie w którym radni mogą składać interpelacje i zapytania kilka ważnych pytań i próśb zadał radny Maciej Kapturski.

Ważnych dlatego, ponieważ kiedy rozmawiamy z mieszkańcami Szydłowca często pytają oni o te kwestie poruszone w poniższych interpelacjach, dlatego z niecierpliwością czekamy na odpowiedzi jakich udzieli radnemu Kapturskiemu burmistrz Szydłowca.

Pytania dotyczyły działalności Hotelu „Pod Dębem”, restauracji „Zamek”, przedszkola im. „Tęczowego Misia”, drogi im. Sat – Okha, o ulicę Jastrzębska, a także o działki należące do gminy Szydłowiec.

Poniżej pełna treść interpelacji radnego Macieja Kapturskiego:

  1. Proszę o szczegółowe przedstawienie zadłużenia operatora Hotelu „Pod Dębem” wobec Gminy Szydłowiec, Ciepłowni Miejskiej oraz Wodociągów Miejskich
  2. Proszę o informację o kontrolach przeprowadzonych przez gminę Szydłowiec wobec operatora Hotelu „Pod Dębem” wraz z kopią protokołów pokontrolnych
  3. Proszę o przedstawienie kopii umowy zawartej pomiędzy gminą Szydłowiec, a operatorem Hotelu „Pod Dębem” oraz restauracji „Zamek”.
  4. Proszę o informację dotyczącą podjęcia działań zmierzających do budowy lub rozbudowy Przedszkola Samorządowego nr 1 w Szydłowcu.
  5. Proszę o szczegółowy wykaz korzyści finansowych oraz marketingowych związanych z podjęciem w 2017 roku uchwały o nadaniu imieniem Sat – Okha, odcinka drogi S7 położnej wzdłuż Szydłowca, a także informację o obietnicy o nawiązaniu współpracy ze stowarzyszeniem skupiającym indianistów polskich. Jednocześnie proszę o wyjaśnienie powodów rezygnacji z obiecywanych medialnie corocznych pikników.
  6. Proszę o informacje na temat sprzedaży i zamiany działek dokonanych przez gminę Szydłowiec z prywatnymi właścicielami i firmami w latach 2015 – 2020 w obszarze strefy przemysłowej S1 i S2
  7. Proszę o informację z jakich środków i w jakiej wysokości zostały zakupione oraz zamontowane uliczne lampy solarne w sołectwie Szydłówek 2 z zaznaczeniem na terenie czyjej własności oraz przy ulicy Kościuszki od ronda w kierunku miejscowości Świerczek
  8. Proszę o informację w jakiej części ulica Jastrzębska jest drogą gminną.

A Wy co sądzicie na powyższe tematy?