Na czele rzeczonego rankingu znalazła się gmina Kleszczów w województwie łódzkim, miejsce drugie Krynica Morska – województwo pomorskie, a na trzecim Nowe Warpno – województwo zachodniopomorskim.

Podstawą sporządzenia rankingu dochód gminy z podatków per capita. PKB per capita to jeden z najczęściej stosowanych na świecie wskaźników zamożności obywateli danego państwa. Oblicza się go, dzieląc wartość PKB (produktu krajowego brutto) tego państwa przez liczbę mieszkańców.

Niestety bardzo nisko plasują się gminy powiatu szydłowieckiego. Dla jasności sklasyfikowano 2479 polskich gmin.

– Gmina Szydłowiec miejsce 1623, per capita – 844,60

– Gmina Orońsko miejsce 1921, per capita – 739,65

– Gmina Jastrząb miejsce 2272, per capita – 604,54

– Gmina Chlewiska miejsce 2348, per capita – 555, 51

– Gmina Mirów miejsce 2469, per capita – 403,59

Niestety nasze gminy od lat plasują się bardzo nisko w tego typu rankingach. Szczególnie słabo wypada jedna z nabiedniejszych gmin w Polsce, czyli gmina Mirów.