Program ma na celu popularyzację polskich tańców ludowych, umuzykalnienie dzieci, rozwijanie ich poczucia rytmu oraz zapoznanie z historią wybranych tańców ludowych.

Dzieci z klas młodszych uczestniczą w cyklicznych zajęciach edukacyjnych dotyczących genezy, struktury i historii polskiego tańca narodowego, uczą się kroków tanecznych poloneza, krakowiaka, kujawiaka oraz trojaka. Zajęcia prowadzone są nowatorskimi metodami z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, filmów i instruktarzu nauczyciela.

Znakomicie w założenia realizowanego w szkole programu tanecznego wpisały się Koncerty Łódzkiego Duetu Akordeonowego tworzonego przez muzyków Filharmonii Łódzkiej – Zbigniewa Sobieraja i Kazimierza Barańskiego, które odbyły się w auli szkolnej w dniu 16.11.2015r. Młodzi słuchacze oprócz utworów muzyki klasycznej i rozrywkowej mogli usłyszeć rytmy walca, tanga argentyńskiego oraz polskich tańców ludowych – oberka, krakowiaka, kujawiaka. Poznali budowę, brzmienie oraz możliwości muzyczne akordeonu. utrwalili znane pojęcia muzyczne: rytm, barwa, tempo, wysokość dźwięku.

Taniec sprawia dzieciom wiele radości, zaspokaja ich naturalną potrzebę ruchu, ekspresji, tworzenia. Podsumowaniem programu będzie Festiwal Tańca, w którym będą mogli zaprezentować swoje umiejętności taneczne. Tematyka zawarta w programie stanowi rozszerzenie treści programowych edukacji wczesnoszkolnej.

szkolanaludowo2