Na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Szydłowcu pojawiła się dziś informacja dotycząca opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku, kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz przebiegu realizacji planu finansowego instytucji kultury. 

Regionalna Izba Obrachunkowa wszystkie kwestie zaopiniowała pozytywnie, co z pewnością jest bardzo dobrą informacją dla burmistrza Szydłowca i Rady Miejskiej.

Więcej przeczytacie klikając TUTAJ