W tym roku organizator konkursu zmodyfikował regulamin, który dopuścił uczestnictwo w nim fotografów amatorów spoza gminy Orońsko, co pozwoliło na większą promocję Orońska w innych regionach kraju. Na konkurs nadesłano 82 prace przy czym w kategorii wiekowej do 18 lat zgłoszono 58 zdjęć, a w kategorii powyżej 18 lat zgłoszono 24 zdjęcia.

Komisja konkursowa w składzie Sylwester Różycki (Prezes Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko), Jarosław Pajek (doktor sztuki – przedstawiciel CRP w Orońsku) oraz Halina Kaczor (przedstawiciel Urzędu Gminy w Orońsku) oceniła nadesłane zdjęcia w poszczególnych kategoriach wiekowych.

W kategorii powyżej 18 lat Autorami nagrodzonych prac są:

I miejsce – Wojciech Domagała z Kielc za zdjęcie pt. „Mur”,

II miejsce Beata Prokop-Gos z Dobruta (gm. Orońsko) za zdjęcie pt. „Opadajacy dym” oraz Magdalena Molenda z Orońska za zdjęcie pt.: „Piknikowe spojrzenie”.

Natomiast w kategorii do 18 lat Autorami nagrodzonych prac są:

I miejsce – Katarzyna Kolasa z Orońska za zdjęcie pt. „Abrakadabra”,

II miejsce – Elwira Jędrzejczyk z Wałsnowa (gm. Orońsko) oraz Adam Łyczak z Łazisk (gm. Orońsko) za zdjęcie pt.: „Ósmy kolor tęczy”.

Autorzy otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostę Powiatu Szydłowieckiego oraz Wójta Gminy Orońsko. Po zakończeniu ceremonii wręczenia nagród Autorzy zdjęć obejrzeli prezentację multimedialną pokazującą nagrodzone prace, a także dyskutowali nad założeniami regulaminowymi kolejnej edycji konkursu, który cieszy się coraz większym zainteresowaniem.