Uczniowski Klub Sportowy Korona działający przy Publicznej Szkole Podstawowej numer 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu, zrealizował zadanie publiczne: „Prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Szydłowiec” z roku 2017.

Tradycyjnie już Korona przeprowadziła zajęcia „na mokro” dzięki „przychylności boga wód –Neptuna” Aquaparku w Radomiu. 

W zajęciach rekreacyjnych z elementami nauki podstawowych umiejętności pływackich uczestniczyło 80 dzieci, pod opieką  Konrada Jankowskiego, Bożeny Jasińskiej i Andrzeja Koniarczyka.  

info: PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego z Oddziałami Integracyjnymi