Uczniowie trzecich klas gimnazjalnych naszej szkoły uzyskali bardzo wysokie wyniki egzaminu gimnazjalnego.

Z historii i wiedzy o społeczeństwie średni wynik wyniósł 61% – był wyższy od wyniku krajowego, powiatowego (o 6%), gminnego. W najwyższym przedziale procentowym znalazło się aż 19. uczniów.

Z języka polskiego średni wynik to 69% – był wyższy od wyniku krajowego, powiatowego (o 4%) i gminnego. Najwyższy przedział procentowy osiągnęło 16. uczniów.

Z przedmiotów przyrodniczych średni wynik to 54 % – był wyższy od wyniku powiatowego i gminnego. W najwyższym przedziale procentowym znalazło się 11. uczniów.

Z matematyki średni wynik to 48% – był wyższy od wyniku powiatowego. W najwyższym przedziale procentowym znalazło się 9. uczniów.

Z języka angielskiego średni wynik to 85% – był wyższy od wyniku krajowego (o 17%), wojewódzkiego (o 13%), powiatowego (o 17 %) i gminnego (o 8%). W najwyższym przedziale procentowym osiągnęło 8.uczniów. Wynik 100% uzyskało 6. uczniów.

Z języka niemieckiego średni wynik to 54 % i był wyższy od wyniku krajowego, wojewódzkiego, powiatowego (o 8%) i gminnego. W najwyższym przedziale procentowym znalazło się 5. uczniów.

Gratulujemy tak wysokich wyników uczniom i nauczycielom! Życzymy dalszych sukcesów!