W piątek 18 czerwca oficjalnie zapoczątkował swoją działalność szydłowiecki Klub Konfederacji. Gościem specjalnym konfederatów był poseł Robert Winnicki.

Poseł Winnicki do Szydłowca przyjechał kilka godzin przed spotkaniem. Zwiedzał nasze miasto, odwiedził burmistrza Szydłowca. Jak powiedział później portalowi „Nasz Szydłowiec” – miasto mu się podobało, stwierdzając nawet, że Szydłowiec może w kolejnych sezonach być hitem turystycznym.

Po spacerach i odwiedzinach przyszedł czas na spotkanie w szydłowieckim zamku, które poprowadził Rafał Czubak z Korony Grzegorza Brauna.

Oprócz wspomnianego wyżej posła Winnickiego w spotkaniu uczestniczyli jeszcze: Marek Szewczyk – lider Ruchu Narodowego w Radomiu, Krystian Amanowicz – wiceprezes KORWiN Radom, Rafał Foryś (Korona Grzegorza Brauna), Arkadiusz Sokołowski – przewodniczący Ruchu Narodowego w Szydłowcu, Konrad Jóźwik – lider Klubu Konfederacji w Szydłowcu oraz Artur Maj jego zastępca.

Głos zabierali wszyscy wyżej wspomniany, najdłuższą wypowiedz miał oczywiście poseł Rober Winnicki, który poruszał wiele sprawa krajowych, gospodarczych, a nawet międzynarodowych.

W spotkaniu uczestniczyło około 40 osób wśród publiczności, która zadawała wiele pytań, na które odpowiedzi udzielał poseł Winnicki.

Jak poinformował Urząd Miejski w Szydłowcu podczas spotkania posła Winnickiego z burmistrzem Arturem Ludwem „Rozmawiano o współpracy na linii rząd-samorząd oraz problemach w pracy samorządowej, a także miejscowej strefie gospodarczej”.

Poniżej nasza krótka rozmowa z posłem Robertem Winnickim