Wójt gminy Orońsko, Henryk Nosowski poinformował o zakończeniu przekazywania dla wnioskodawców Grantowych, sprzętu komputerowego w ramach projektu: „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR ”.

Celem projektu było wsparcie rodzin popegeerowskich i dzieci w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Na ten cel Gmina Orońsko otrzymała dofinansowanie w kwocie 91 381,00 zł.

Za w/w dofinansowanie zostały zakupione laptopy, o które wnioskowali rodzice/opiekunowie dzieci, których rodzice, dziadkowie lub pradziadkowie pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych.

Projekt ma na celu wyeliminowanie ograniczeń związanych z nauką zdalną, a także zniwelowanie nierówności między gminami popegeerowskimi, a resztą gmin.

W sumie rozdanych zostało 34 laptopy, 2 tablety i jeden stacjonarny komputer. Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbyło się na podstawie Umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w Regulaminie w/w Konkursu grantowego.

Gmina Orońsko zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

Osoby, które zakwalifikowały się, otrzymały:

  • ​​sprzęt komputerowy z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym pracę zdalną,
  • ubezpieczenie i gwarancja zakupionego sprzętu komputerowego;

Projekt sfinansowano ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczonych na walkę ze skutkami pandemii Covid -19.

Info. i foto. gmina Orońsko