Niewątpliwie najważniejszym i wyjątkowym dla mieszkańców naszej gminy wydarzeniem było przekazanie przez Kardynała Stanisława Dziwisza szydłowieckiej farze relikwii Błogosławionego Jana Pawła II. Podjęcie przez Radę Miejską uchwały ustanawiającej rok 2014 Rokiem Jana Pawła II będzie szczególnym wyrażeniem szacunku i uznania dla osoby Błogosławionego Jana Pawła II oraz wdzięczności za Jego pontyfikat, a także wyrażeniem radości z powodu historycznego wydarzenia jakim będzie Jego kanonizacja.”

Tej treści uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie ustanowienia w gminie Szydłowiec roku 2014 rokiem Jana Pawła II odczytała sekretarz gminy Dorota Kubiś. 

Bardzo osobiste i emocjonalne przemówienie wygłosił radny Marek Plewa, który posługiwał się cytatami, a także własnymi wspomnieniami z uczestnictwa w polskich pielgrzymkach Jana Pawła II:

 

Następnie kilka słów wygłosił burmistrz Szydłowca Andrzej Jarzyński, m.in. mówił o swoich obawach przed zaproponowaniem uchwały. Pojawił się również głos z sali, głos jednego z sołtysów, który nie do końca zgadzał się z podjętą uchwałą i jako jedyny nie nagrodził uchwały oklaskami. Więcej tutaj – >

Radni uchwałę przyjęli jednogłośnie 15 kwietnia 2014 roku podczas XXXVIII sesji Rady Miejskiej w Szydłowcu VI kadencji. 

Rok 2014 będzie rokiem wielu wydarzeń organizowanych na cześć błogosławionego, a już niebawem świętego Jana Pawła II. Zachęcamy wszystkich mieszkańców dla których papież Polak był wyjątkową osobą do udziału w tych uroczystościach, a młodzież która chciałaby poznać lepiej postać Ojca Świętego zapraszamy do działania w Stefie JP2 – Centrum Młodych.