Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu to szkoła z wieloletnią tradycją, która poszczycić się może m.in. bogatą bazą dydaktyczną, czy ciekawymi projektami realizowanymi w Polsce i za granicą.

Inauguracja nowego roku szkolnego 2021/2022 w ZSO im. Henryka Sienkiewicza związana była z uroczystym wprowadzeniem odnowionego sztandaru szkoły, nadanego pierwotnie wraz z imieniem Liceum Ogólnokształcącemu w Szydłowcu w 1966 roku. W uroczystości uczestniczył starosta szydłowiecki Włodzimierz Górlicki, reprezentujący organ prowadzący szkołę. Historię wydarzenia sprzed 55 lat przypomniała Irena Przybyłowska-Hanusz, świadek ówczesnej ceremonii, dziś emerytowany nauczyciel-polonista. Sztandar szydłowieckiego liceum z dumą jest prezentowany nie tylko podczas uroczystości, w których bierze udział społeczność szkoły, ale także podczas świąt państwowych i rocznic ważnych dla wspólnoty mieszkańców ziemi szydłowieckiej.

Atutem szydłowieckiego liceum od lat jest jakość kształcenia Świadczą o tym znakomite wyniki egzaminów maturalnych, ponieważ osiągnięcia uczniów ze wszystkich przedmiotów na poziomie podstawowym są wyższe od średniej dla województwa mazowieckiego, a wielu absolwentów pochwalić się może wysokimi osiągnięciami indywidualnymi, jako że osiągnęli najwyższy wynik 100%. Stosowanie różnorodnych form i metod nauczania w szkole, zaangażowanie zarówno nauczycieli jak i uczniów oraz systematyczna praca obu stron, udział uczniów w konkursach, olimpiadach, zajęciach dodatkowych poszerzających i rozwijających wiedzę przekłada się co roku na wysokie wyniki klasyfikacji i dużą liczbą kandydatów do Stypendium Starosty Szydłowieckiego.

Szkoła kształci w klasach o profilach:

  • humanistyczny
  • biologiczno – chemiczny
  • turystyczno – językowy
  • matematyczno – informatyczny

Poza zajęciami obowiązkowymi, dla każdej klasy powstał pakiet zajęć rozszerzających tematykę określoną w koncepcji danego profilu, a nauka języków obcych odbywa się w grupach według podziału na poziom zaawansowania.

W ostatnim czasie na terenie szkoły zaszło wiele zmian. Wnętrze budynku zostało w dużej części wyremontowane i odświeżone, a gruntownemu remontowi poddane zostały sale: biologiczna, chemiczna i informatyczna, doposażone w sprzęt audio – wizualny zostały również inne sale lekcyjne. Poza tym odnowiona została także świetlica szkolna, oraz korytarz, na którym podczas przerw międzylekcyjnych za sprawą nagłośnienia radiowęzłowego czas uprzyjemnia muzyka, obecność radiowęzła stwarza również okazje do aktywności społecznej uczniów.

Niewątpliwie zajęcia sportowe to bardzo ważne ogniwo edukacji, dlatego też na terenie Zespołu Szkół znajduje się wielofunkcyjne boisko do gry w siatkówkę, tenisa, czy koszykówkę, jak również siłownia plenerowa, oraz profesjonalny tor do biegania. Wnętrze szkoły z kolei wyposażone jest w ogromną halę sportową i nowoczesne akcesoria do gier sportowych.

Na terenie szkoły znajdują się dwie wyposażone w różnorodne zbiory biblioteki, w których każdy czytelnik znajdzie coś dla siebie. W bibliotece znajduje się również wielofunkcyjne ksero, z którego korzystają zarówno uczniowie, jak i nauczyciele. Warto wspomnieć, że biblioteka w naszej szkole to miejsce, w którym corocznie orgaznizowany jest kiermasz podręczników, którego celem jest umożliwienie sprzedaży i zakupu używanych podręczników uczniom naszej szkoły.

W szkole funkcjonuje sklepik szkolny, w asortymencie którego znajdują się przekąski i napoje, oraz stołówka, na terenie której w godzinach południowych wydawane są cieszące się dużą popularnością wśród uczniów smaczne, domowe obiady w niskiej cenie.

Miniony rok szkolny 2020/2021 okazał się trudny i wymagający biorąc pod uwagę wyzwania, jakie stawiała pandemia COVID-19, jednakże nasza szkoła poradziła sobie z odgórnymi wymogami podczas zajęć stacjonarnych. Odpowiedzialność pracowników i uczniów, oraz zaopatrzenie pomieszczeń wg wytycznych sanitarnych umożliwiło bezpieczną i higieniczną organizację zajęć w warunkach pandemii.

Rozpoczynając kolejny rok szkolny pragnę poinformować, że nasza szkoła jest przygotowana na przyjęcie uczniów. Dołożyliśmy wszelkich starań, by w trosce bezpieczeństwo zapewnić właściwą, zgodną z rekomendowanymi standardami organizację pracy i jej koordynację. Szczególnie ciepło witam pierwszoklasistów, którzy wybrali naszą szkołę. Rozumiem, że ten trudny dla Was moment wejścia w nową przestrzeń dodatkowo komplikuje stan epidemii, zapewniam jednak, że możecie liczyć na życzliwość, pomoc i zrozumienie w naszej szkole. Mam nadzieją, że nadchodzący rok szkolny przyniesie Wam wiele satysfakcji i zadowolenia z nauki w Zespole Szkół Ogólokształcacych im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu. – mówi dyrektor szkoły Karol Kopycki

info: Powiat Szydłowiecki