Wzięło w nim udział 27 dziewcząt z klas 4-6.

Jury konkursowe w składzie: przewodnicząca – pani Grażyna Olesińska, członkowie: Magdalena Bednarczyk, Anna Michajłow-Arak, Milena Jakubowska, Renata Gromek oceniało występy młodych solistek i zespołów wokalnych.

Ocenie podlegały: walory głosowe, interpretacja tekstu, muzykalność i poczucie rytmu, dykcja i poprawność językowa, dobór stroju, ogólny wyraz artystyczny.

Wszystkie uczestniczki konkursu zaprezentowały wysoki poziom umiejętności językowych i wokalnych, jednak najlepsze okazały się: Anna Kucfir kl. 6c – I miejsce Julia Piątek kl. 5b – II miejsce Agata Niewadzisz kl 6c – III miejsce

Jury przyznało również trzy wyróżnienia dla: Elizy Figarskiej- kl. 6a Aleksandry Kiljanek – kl. 4a Pameli Frączek – kl.4a

Inicjatorką tego wydarzenia była Magdalena Bednarczyk, a przy organizacji pomagały jej Anna Michajłow – Arak oraz Milena Jakubowska. Dzięki Piotrowi Kilarskiemu, który zadbał o nagłośnienie podczas trwania konkursu, przebiegł on bez żadnych problemów technicznych. Wszystkie uczestniczki konkursu otrzymały pamiątkowe dyplomy, zaś laureatki i wyróżniona trójka drobne upominki.

Info: Dorota Suligowska