Będzie to możliwe dzięki wsparciu finansowemu samorządu Mazowsza, który przeznaczył 12 milionów złotych na renowacje i konserwacje mazowieckich zabytków.

Do tegorocznego naboru wpłynęło aż 198 wniosków, po ocenie zakwalifikowało się 166 z nich. Ostatecznie zostaną wyremontowane 154 obiekty, z czego 30 znajduje się w regionie radomskim. 

27 sierpnia wicemarszałek Rafał Rajkowski i radny województwa mazowieckiego Leszek Przybytniak spotkali się z beneficjentami z regionu, aby wręczyć im certyfikaty „Cenny zabytek Mazowsza”. 

Certyfikat ten jest przyznawany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego tym zabytkom, które otrzymały dofinansowanie z budżetu Mazowsza oraz mają wyjątkowe dla regionu znaczenie historyczne, kulturalne czy architektoniczne.

Jednym z zabytków znajdującym się wśród 30 obiektów z regionu radomskiego są kamienne rzeźby przedstawiające Świętego Zygmunta i Zygmunta Karola Radziwiłła z Zamku w Szydłowcu. Pieniądze zostaną przeznaczone na konserwację oraz ustawienie rzeźb na dziedzińcu zamkowym. Kwota dofinansowania wynosi 40 tysięcy złotych.

Burmistrz Szydłowca Artur Ludew dziękuje samorządowi Mazowsza za wspieranie mniejszych samorządów oraz renowacje zabytków, a także za to, że Szydłowiec z tych środków mógł skorzystać.

foto: facebook/ Rafał Rajkowski