Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych rozstrzygnęła konkurs na dofinansowanie z funduszy europejskich wymiany urządzeń grzewczych.

W wyniku konkursu do wnioskodawców trafi łącznie ponad 12,5 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 i budżetu państwa.

Dofinansowanie uzyskało dziewięć projektów, wśród których jest projekt gminy Szydłowiec.

Nasza gmina będzie realizowała projekt pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych na terenie Gminy Szydłowiec” od kwietnia br. do 30 września 2021r. Zadanie oszacowano na 2 157 451,20 zł, kwota dofinansowania wynosi 1 497 705,00 zł.

info: UM Szydłowiec