28 września grupa seniorów z Orońska uczestniczyła w wycieczce autokarowej do Chlewisk i Szydłowca. Wyjazd został zorganizowany przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko, w ramach projektu sfinansowanego przez Zarząd Województwa Mazowieckiego pt. „Aktywizacja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorów zamieszkujących obszary wiejskie Południowego Mazowsza”.

Uczestnicy mogli zobaczyć w Chlewiskach zabytkową hutę stali, na terenie której znajduje się Muzeum Techniki, z bogatą kolekcją samochodów, w tym egzemplarzy prototypowych wyprodukowanych w Polsce, kolekcją maszyn do szycia, motocykli oraz zabytkowych maszyn i urządzeń technicznych.

Natomiast w Szydłowcu przewodnik oprowadzał po najciekawszych zakątkach miasta, opowiadając o powstaniu miejscowości czy też o wybitnych postaciach z jego historii. Poza tym wycieczkowicze zwiedzili ratusz, wieżę widokową oraz późnogotycki Kościół św. Zygmunta, którego budowa rozpoczęła się w XV wieku.

Gotycka świątynia zaskakuje bogatym, a zarazem harmonijnym wystrojem. Ołtarz główny tej świątyni pochodzi z XVII wieku i został ufundowany przez Albrychta Władysława Radziwiłła i jego żonę Annę Sapieżankę. W ołtarzu znajduje się późnogotycki tryptyk ukoronowania NMP w otoczeniu świętych. Nad ołtarzem umieszczono rzeźbę św. Zygmunta, patrona kościoła. W prezbiterium na płn. ścianie zwiedzający mogli podziwiać poliptyk złożony z 18 obrazów, wykonany na początku XVI w. w warsztatach krakowskich, przedstawiający Wniebowzięcie NMP i sceny ewangeliczne. Na poliptyku znalazły się również postacie fundatora Jakuba, jego żony i córek u stóp apostołów.

W Szydłowcu uczestnicy wycieczki odwiedzili także Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych. Dużym zainteresowaniem cieszyły się nowocześnie zorganizowane wystawy, wykorzystujące techniki multimedialne, które są zgodne z nowoczesnymi standardami sztuki wystawienniczej. Podczas zwiedzania przewodnik zaprezentował tradycyjne instrumenty wykorzystywane przez polskie kapele. Prezentowane ekspozycje przygotowano zgodnie z zachowaniem podziału ze względu na źródło dźwięku na cztery grupy: idiofony, membranofony, chordofony i aerofony. Ekspozycję uzupełniają obrazy o tematyce muzycznej, fotogramy rysunków, grafik oraz archiwalnych zdjęć. Należy zaznaczyć, iż wystawa w muzeum w Szydłowcu uzyskała wyróżnienie w najbardziej prestiżowym ogólnopolskim konkursie „Sybilla” na Wydarzenie Muzealne w kategorii wystaw etnograficznych.

Zadowoleni uczestnicy podczas posiłku, który został zaserwowany na zakończenie zwiedzania Szydłowca żywiołowo wymieniali swoje spostrzeżenia i wrażenia ze zwiedzania regionalnych atrakcji.

info: Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Gminy Orońsko