Zapraszamy na XLIX sesję Rady Miejskiej w Szydłowcu VII kadencji, która odbędzie się w dniu 19 września 2018 r. /środa/ godz. 12.00 w sali Szydłowieckiego Centrum Kultury – Zamek ul. Gen. J. Sowińskiego 2.

Jednym z ciekawszych punktów wrześniowej sesji Rady Miejskiej będzie punkt dotyczący udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Ogólnopolski Międzybranżowy Związek Zawodowy ,,RAZEM” na działalność szydłowieckiej spółki Wodociągi i Kanalizacja.

Przypomnijmy, że 28 grudnia 2017 związek zawody „Razem” zorganizował pikietę przed szydłowieckim Ratuszem.  Powodem protestu było nieprzedłużenie umowy z jedną z pracownic laboratorium szydłowieckiej spółki Wodociągi i Kanalizacja. Związkowcy mieli pretensje do władz spółki i burmistrza o marnotrawienie publicznych pieniędzy. Głównym organizatorem zgromadzenia był Zenon Chaba.

Obszernie ten temat poruszyliśmy w naszym grudniowym artykule w którym znajdziecie wypowiedzi burmistrza Szydłowca, prezesa spółki Wodociągi i Kanalizacja oraz Zenona Chyba, a także fragmenty pikiety – TUTAJ (kliknij)

Poza tym porządek obrad najbliższej sesji Rady Miejskiej przedstawia się następująco:

1. Otwarcie obrad.
2. Przedstawienie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołów: Nr XLVI/18 z dnia 14 czerwca 2018 r., Nr XLVII/18 z dnia 10 lipca 2018 r., Nr XLVIII/18 z dnia 21 sierpnia 2018 r.
4. Informacja z prac Burmistrza pomiędzy sesjami.
5. Informacja Burmistrza o wprowadzeniu zmian w budżecie w trybie art. 257 pkt 1 ustawy o finansach publicznych.
6. Podjęcie uchwał w sprawie:

 1. zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szydłowiec na lata 2018 – 2030;
 2. zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Szydłowiec na rok 2018;
 3. uchwalenia Statutu Gminy Szydłowiec;
 4. zmian w zakresie organizacji i funkcjonowania opieki nad dziećmi
  w wieku do lat 3 w Gminie Szydłowiec;
 5.  zmiany uchwały Nr XXXII/208/17 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Szydłowiec;
 6. przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Szydłowiec – Strefa nowej dzielnicy przemysłowej S2 w mieście Szydłowcu zatwierdzonego Uchwałą Rady Miejskiej Nr 309/LIX/10 z dnia 9.11.2010 roku;
 7. zmiany Statutu Szydłowieckiej Rady Seniorów stanowiącej załącznik do Uchwały Nr 28/VII/15 Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2015 r. oraz przedłużenia trwającej kadencji Szydłowieckiej Rady Seniorów;
 8.  udzielenia odpowiedzi na skargę wniesioną przez Ogólnopolski Międzybranżowy Związek Zawodowy ,,RAZEM” na działalność ,,Wodociągi i Kanalizacja” Sp. z o. o.;
 9. uchwalenia Statutu Sołectwa Barak;
 10.  uchwalenia Statutu Sołectwa Chustki;
 11.  uchwalenia Statutu Sołectwa Ciechostowice;
 12.  uchwalenia Statutu Sołectwa Hucisko;
 13.  uchwalenia Statutu Sołectwa Jankowice;
 14.  uchwalenia Statutu Sołectwa Korzyce;
 15.  uchwalenia Statutu Sołectwa Krzcięcin;
 16.  uchwalenia Statutu Sołectwa Łazy;
 17. uchwalenia Statutu Sołectwa Majdów;
 18. uchwalenia Statutu Sołectwa Omięcin;
 19. uchwalenia Statutu Sołectwa Rybianka;
 20. uchwalenia Statutu Sołectwa Sadek;
 21. uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek I;
 22. uchwalenia Statutu Sołectwa Szydłówek II
 23. uchwalenia Statutu Sołectwa Świerczek;
 24. uchwalenia Statutu Sołectwa Świniów;
 25. uchwalenia Statutu Sołectwa Wilcza Wola;
 26. uchwalenia Statutu Sołectwa Wola Korzeniowa;
 27. uchwalenia Statutu Sołectwa Wysoka;
 28. uchwalenia Statutu Sołectwa Wysocko;
 29. uchwalenia Statutu Sołectwa Zastronie;
 30. uchwalenia Statutu Sołectwa Zdziechów.

7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
9. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej o pismach i wnioskach skierowanych do Rady w okresie między sesjami oraz trybie ich załatwiania.
10.Sprawy różne.
11.Zamknięcie obrad.