Budżet Gminy na rok 2013 zakłada plan dochodów w wysokości 66 297 195 zł. Z planowanych dochodów wyodrębniono dochody bieżące w wysokości 48 974 166 zł i majątkowe w wysokości 17 323 029 zł. Natomiast wydatki zostały zaplanowane w wysokości 63 393 115 zł z czego na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 47 282 585 zł i majątkowe na kwotę 16 110 530 zł.

Budżet powiatu szydłowieckiego zamyka się dochodami około 35 milionów złotych. Wydatki będą wyższe o około 800 tysięcy złotych. Planowany deficyt ma zostać pokryty z emisji obligacji powiatowych. W budżecie oprócz wydatków bieżących przewidziano zadania inwestycyjne, głównie w zakresie kontynuacji wcześniej realizowanych zadań.

Oprócz budżetów radni miejscy i powiatowi przyjęli szereg potrzebnych uchwał. 

Były wzajemne życzenia noworoczne, aby Nowy Rok 2013 był lepszy od poprzedniego. Wiadomo jednak, że będzie ciężko i to nie tylko ciężko dla Szydłowca, na całym świecie panuje kryzys i jak wyrażali się radni przyjęte budżety są budżetami oszczędnościowymi, ale z nadziejami na lepsze czasy.

Podczas obu sesji przedstawiciele szydłowieckiego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy: Agnieszka Klepaczewska i Marcin Banaszczyk przedstawiali radnym harmonogram tegorocznych działań na terenie całego powiatu. Jak co roku radni miejscy i powiatowi hojnie wsparli działania sztabu. Całkowity koszt realizacji finału w Szydłowcu to blisko 4.500 złotych.

Do tego wszystkiego na sesji Rady Miasta Marcin Banaszczyk właściciel portalu naszszydlowiec.pl wręczył na ręce burmistrza i przewodniczącej pamiątkową statuetkę i gratulacje za Realizację Projektu Kluczowego, która to została wybrana przez czytelników portalu na Wydarzenie Roku 2012 w Plebiscycie „Nasz Szydłowiec 2012”.

Radni miejscy po zakończenu sesji udali się na sale kinową gdzie uczniowie PSP nr 1 im. Jana III Sobieskiego pod kierownictwem pani wicedyrektor Grażyny Olesińskiej przedstawiły przygotowane przez siebie „Jasełka”. Na koniec otrzymały słodkie upominki i serdeczne gratulacje od miejskich włodarzy.

{phocagallery view=category|categoryid=140|limitstart=0|limitcount=0}

źródło: szydlowiec.pl, szydlowiecpowiat.pl, domnaskale.net.pl