W ostatnim czasie odbył się odbiór urządzeń na siłowni plenerowej w miejscowości Krzcięcin.

Siłownia plenerowa ma posłużyć długie lata mieszkańcom sołectwa. Łatwa obsługa umożliwi dbanie o aktywność fizyczną, a ćwiczenia wspomogą koordynację ruchową.

Plac zabaw został doposażony w kolejny sprzęt do siłowni plenerowej, składającej się z orbitreków, wioślarza, krzesła oraz pylonu, który uzupełnił dotychczasowy kompleks.

Końcowego odbioru realizacji zadania dokonała komisja przy udziale wykonawcy oraz Sołtysa sołectwa Krzcięcin Krystyny Kowalik.

Realizacja zadania sfinansowana z budżetu Gminy Szydłowiec w ramach funduszu sołeckiego, całkowity koszt doposażenia placu zabaw wraz z montażem wyniósł 11 900 złotych.

Wykonawcą zlecenia była firma COMES Sokołowscy.