Szydłowieckie Centrum Kultury zaprasza młodzież i dzieci od lat 9 na letni cykl warsztatów ceramicznych.

Ceramika była ważnym elementem dawnej codzienności. Koło garncarskie to najstarsze narzędzie służące do formowania naczyń. Gliniarz czy ceramik to zawody, które cieszyły się dużą popularnością w regionie Szydłowca. Glina to wyjątkowy surowiec, który można kształtować rękami, bez użycia narzędzi lub używając ich w niewielkim zakresie. Powstają w ten sposób piękne przedmioty, którym można nadać twardość kamienia, a także dowolnie ozdobić.

Harmonogram:

  • 2 lipca godz. 16:00 – 18:00 – „Nie święci garnki lepią” – zapoznanie z ceramiką i tworzenie doniczek.
  • 9 lipca godz. 16:00 – 18:00 – „Szydłowieckie esy floresy” – malowanie wypalonych prac szkliwem i farbami naszkliwnymi.
  • 19 lipca godz. 16:00 – 18:00 – „Garncarstwo kołem się toczy” – pokaz i nauka toczenia na kole.
  • 30 lipca godz. 16:00 – 18:00 – „Malowanie na glinie” – malowanie prac z użyciem różnych technik i materiałów – angoby, farby, szkliwa.

Warsztaty prowadzić będzie Małgorzata Karkosz – historyczka sztuki, animatorka, arteterapeutka, miłośniczka lasu i gór, edukatorka globalna.

Zapisy: sckulturyzamek@sckzamek.pl
Informacje: 617 10 29 wew. 106

wstęp wolny / ilość miejsc ograniczona

/Wydarzenie odbędzie się w ramach projektu „Artystyczne Lato” realizowanego przez Stowarzyszenie Inicjatyw Kulturalnych – Zamek dzięki wsparciu finansowemu Powiatu Szydłowieckiego/

Region szydłowiecki do niedawna słynął z garncarstwa. Okolice Rędocina były oblegane przez kupców – sadowników, którzy nabywali tu doniczki i inne naczynia służące do hodowli roślin. Obecnie plastikowe tanie produkty skutecznie wypierają pracę rąk i tworzenie przedmiotów z naturalnych materiałów.

Praca z gliną sprawia, że obcujemy z czterema żywiołami. Woda i powietrze zapewniają plastyczność miękkiej, dającej się urabiać glinie, ogień zaś utrwala stworzone przez nas kształty. Glina zachęca nas do pozostawienia śladu po sobie, mamy chęć ścisnąć ją w dłoni i nadać postać naszym pomysłom.

W czasie zajęć powstaną naczynia, doniczki, wazony – które później będą mogły zostać użyte przez mieszkańców Szydłowca w ich domach.

Jak odbywają się zajęcia?

Najpierw odrobina wiedzy i teorii. Zaczynamy projektować – to ważny etap. Czasem spontaniczność nie sprzyja twórczości, podobnie jak pośpiech czy nastawianie na szybki efekt. Nieraz etap projektowania wymaga inspiracji światem natury i pracami innych twórców. To etap teoretyczny trwający około 30 minut.

Następnie przechodzimy do własnej pracy. Pomagam rozwiązywać artystyczne problemy, głównie w kwestiach technicznych – pozostawiam dużo wolności, ponieważ każdy ma swój pomysł i prawo do własnych doświadczeń.” – mówi Małgorzata Karkosz.

Co otrzymują warsztatowicze?

Uczestnicy otrzymują przede wszystkim ciekawe doświadczenie – to cel nadrzędny. Poza tym dostarczam wszystkich narzędzi i profesjonalnych materiałów, książek i zdjęć. Dzielę się wiedzą z zakresu wybranej techniki oraz daję wsparcie. W pracy grupowej ciekawy jest też aspekt spotkania z innymi twórcami i odkrywanie nieznanych perspektyw – to jest wszystko to co uczestnicy dają sobie wzajemnie, a więc miła atmosfera, podpowiedzi, inspiracje. W przypadku zajęć dotyczących ginących zawodów istotne będzie uzupełnienie zajęć o kontekst historyczny i lokalny, związany ze sztuką ceramiczną regionu.

Jaki jest cel warsztatów?

Ceramika była ważnym elementem dawnej codzienności. Koło garncarskie to najstarsze narzędzie służące do formowania naczyń. Gliniarz, czy ceramik to zawody, które cieszyły się dużą popularnością w regionie Szydłowca. Zadanie ma na celu stworzenie pamiątki regionalnej, którą będzie doniczka z charakterystycznym wzorem, opartym na motywach zdobniczych, jakie stosowali ceramicy z Rędocina. Skąd się bierze glina? Dlaczego korzystają z niej artyści i rękodzielnicy od czasu, kiedy człowiek zaczął uprawiać rolę, a więc od ponad 10 tysięcy lat p.n.e? Glina to wyjątkowy surowiec, który można kształtować rękami, bez użycia narzędzi lub używając ich w niewielkim zakresie. Powstają w ten spoób piękne przedmioty, którym można nadać twardość kamienia, a także dowolnie ozdobić.

Celem zajęć będzie zatem przybliżenie tego rzemiosła oraz zachęcenie do pracy manualnej. W dzisiejszych czasach istotne jest rozwijanie kreatywności poprzez pracę własnych rąk. Zajęcia rodzinne to także pretekst do wzmacniania więzi rodzinnych i aktywizacja rodzin do spotkania i aktywnego wypoczynku. Zajęcia przybliżą aspekt historyczny, ukażą ceramikę jako lokalne dziedzictwo, a także pozwolą na zaszczepienie w dorosłych i dzieciach pasji do tworzenia rzeźb i przedmiotów użytkowych.

Aby rozpoznać naszych wewnętrznych artystów warto rozpocząć proces tworzenia i realizacji pomysłów – skupienia na pracy rąk i planowanym efekcie, na własnym potencjale i radości z aktu kreacji. Zapraszam do przestrzeni, w której nie ma oceny, porównywania i rywalizacji, a efekt końcowy może być przyjemnym skutkiem ubocznym spotkania ze sztuką. Każdy z nas jest artystą, kiedy wkłada serce w to co robi – każdy wybiera inną ścieżkę docierania do własnej głębi.