Prowadząca uroczystość pani Monika Michalska powitała zaproszonych gości, dyrekcję szkoły, nauczycieli i rodziców, a szczególnie gorąco przywitała bohaterów uroczystości – uczniów klas pierwszych, którzy złożyli ślubowanie na sztandar szkoły. Następnie dyrektor szkoły Danuta Gnat wielkim ołówkiem dokonała pasowania na ucznia. W ten sposób pierwszoklasiści zostali przyjęci do braci uczniowskiej. Ukoronowaniem aktu pasowania było wręczenie pamiątkowych dyplomów. Uśmiechnięci uczniowie przyjęli życzenia i upominki przygotowane przez Burmistrza Miasta, Radę Rodziców oraz kolegów z Samorządu Uczniowskiego. Przedstawiciele KPP wręczyli pierwszakom odblaski. Po części oficjalnej koleżanki i koledzy z klasy II c pod opieką pani Marty Świercz przedstawili wesoły program artystyczny.

Następnie była chwila na pamiątkowe zdjęcia grupowe i indywidualne. Po uroczystości dzieci udały się na słodki poczęstunek. Rodzicom gratulujemy tak wspaniałych pociech, a Pierwszakom życzymy wielu sukcesów w murach naszej szkoły.

Info: Dorota Suligowska