Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego postawił na ochronę strażaków przed koronawirusem.

Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych będące w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym zostały doposażone w sprzęt ochrony osobistej. Wśród asortymentu znalazły się lekkie hełmy, ubrania bojowe, kombinezony ochronne, okulary, maseczki czy płyn do dezynfekcji.

Działanie było celowe, dlatego, że właśnie jednostki KSRG zostały wytypowane do działań w środowisku skażonym.

Pozyskany sprzęt o wartości ponad 13.000,00 zł. został oficjalnie przekazany prze wójta Gminy Mirów – Artura Siwiorka i już jest w podziale bojowym.