Stanisław Szydłowiecki herbu Odrowąż (ok. 1405 – 1494) – syn Jakuba Szydłowieckiego i Jastrzębcówny, brat Piotra, Mikołaja i Barbary.

W 1470 w Szydłowcu, wzniósł na miejscu starego, drewnianego grodu gotycki zamek, godny senatora Rzeczypospolitej i marszałka dworu królewskiego, oraz wzmocnił znakomicie familię Szydłowieckich. Inicjator zmiany praw miejskich z polskiego na magdeburskie.