Zgodnie z prawem od momentu wydania prawomocnego wyroku Sądu Starosta Szydłowiecki nie może pełnić funkcji Starosty. W związku z wyrokiem Włodzimierzowi Górlickiemu jednocześnie wygasa mandat radnego. W dniu 13 października 2023 r. uprawomocnił się wyrok Sądu Rejonowego w Szydłowcu, w którym orzeczono wobec Starosty m.in. środek karny w postaci zakazu zajmowania stanowiska starosty przez okres 5 lat.

Szanując prawo i wyrok Sądu, Radni powinni w trybie pilnym odwołać Starostę. To jest skandaliczna sytuacja do której nie można dopuszczać. Radni nie uwzględniają wyroku sądu i próbują za pomocą niezrozumiałych działań doprowadzić do sytuacji w której Starosta z prawomocnym wyrokiem nie zostaje zwolniony z pracyRada powiatu powinna zwołać sesję, podczas której powinien zostać odwołany skazany Starosta. – powiedział Tobiasz Bocheński Wojewoda Mazowiecki.

Starosta Szydłowiecki przekazał przewodniczącemu rady powiatu informację o tym, że został skazany prawomocnym wyrokiem a wymierzona kara uniemożliwia mu dalsze zajmowanie stanowiska starosty, co starosta potwierdził na sesji w dniu 3 listopada br. w trakcie zwołanej Sesji Rady Powiatu.

W takiej sytuacji Rada Powiatu powinna niezwłocznie odwołać skazanego Starostę, a podjęła uchwałę, w której stwierdziła, że oświadczenie Starosty w powyższej sprawie, nie stanowi informacji, na podstawie której Rada Powiatu uznaje, że została poinformowana o jego skazaniu prawomocnym wyrokiem. Podjęta wówczas uchwała jest obecnie analizowana przez Wojewodę Mazowieckiego pod kątem zgodności z prawem.

21 listopada 2023 r. Komisarz Wyborczy I w Radomiu, w wojewódzkim dzienniku urzędowym wydał obwieszczenie o wygaśnięciu mandatu radnego Pana Włodzimierza Górlickiego.

info. Zespół Prasowy Wojewody Mazowieckiego

1 grudnia 2023 roku radni Rady Powiatu Szydłowieckiego spotkają się m.in w tej sprawie. Więcej info poniżej:

Sesja Rady Powiatu Szydłowieckiego i znów sprawa starosty szydłowieckiego