Apelom i prośbom nie ma końca. Powiat Szydłowiecki i Powiatowa Komenda Straży Pożarnej za wszelką cenę chce dotrzeć do ludzi, którzy mają w zwyczaju wypalanie traw w ramach wiosennych porządków. 

Zdaje się, że przynosi to skutki bo pożarów jest zdecydowanie mniej niż w ubiegłym roku, choć istnieje również teoria że zawdzięczamy to przedłużającej się zimie.

Miejmy jednak nadzieję, że podpalacze zaprzestaną swoich praktyk i obejdzie się bez tragicznych skutków.