Europejski numer alarmowy 112 działa na terenie całego kraju

Starostwo

Adres: pl. M. Konopnickiej 7, 26-500 Szydłowiec

Biuro Obsługi Petenta – wew. 00

Biuro Rady Powiatu – wew. 10,05,

Wydział Organizacji, Nadzoru i Spraw Obywatelskich – wew.20,21,

Wydział Finansowy – wew. 30,31,32,33,

Wydział Budownictwa i Architektury – wew. 40,41,

Wydział Komunikacji i Transportu – wew. 50, 51, 55,

Wydział Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu – wew. 60,61,62,

Wydział Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Gospodarki Wodnej i Leśnictwa wew.70,72,73,

Powiatowy Rzecznik Konsumenta – wew.28,

Wydział Rozwoju i Promocji Powiatu – wew. 80,81,82,

Biuro ds. Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych – wew. 90,

Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Nieruchomości

Adres: ul.Kościuszki 170