Wieś w gminie Chlewiska przy drodze Chlewiska – Skłoby, licząca ok. 180 mieszkańców. 

Powstanie swe wieś zawdzięcza rudom żelaza bogato tu niegdyś występującym. Od XVI wieku przybywali tu ludzie chcący wydobywać rudę, dzięki czemu polepszali swoje warunki bytowe. Powstał wielki piec zwany „Stefan”, a od jego imienia osadę zaczęto nazywać Stefanków.

Na początku XIX wieku zlikwidowano piec. W tym samym czasie wybudowano kolejkę wąskotorową wożącą rudę z kopalni Skalna Górka (miejsca gdzie było kilka szybów) do Szydłowca. W lesie pod Stefankowem zlokalizowany jest, około 2 km od centrum wsi, idąc w kierunku zachodnim Pomnik ku czci Dionizego Czachowskiego. Pomnik upamiętnia wydarzenia z 22 kwietnia 1863 roku. Płk. Dionizy Czachowski naczelnik województwa sandomierskiego stoczył tu bitwę i zwyciężył wojska rosyjskie. Nieprzyjaciel stracił około 60 ludzi, 8 zabrano do niewoli. Zwycięstwo polskie było całkowite, a straty własne minimalne. Polacy stracili 7 ludzi i około 17 odniosło rany (zginął m.in. kapitan Grzmot-Dobrogojski).

Bitwa pod Stefankowem była dużym sukcesem moralnym Czachowskiego, ponieważ udało się rozbić oddział armii regularneji zadać mu dotkliwe straty. Przy polnej drodze, łączącej Stefanków z Antoniowem, znajduje się na leśnej polanie kamienny obelisk ogrodzony metalowym płotkiem. Obelisk zakończony jest kulą, na której umieszczono metalowy krzyż. Poniżej wykuto orła i inne symbole narodowe. Na czterech ścianach cokołu znajdują się napisy:

„Tu pod Stefankowem dn. 22 kwietnia 1863 r. wódz powstania Pułkownik Dionizy Czachowski Wojewoda Wojskowy Sandomierski zwyciężył Rosjan”. „Z naszej strony poległ Kapitan Stanisław Dobrogojski Grzmot, którego ciało spoczywa na cmentarzu w Niekłaniu – cześć wielkiemu Patriocie”. „Boże Błogosław Ojczyźnie”. „Na chwałę Panu Bogu ku czci Bohaterów 1863 r., dla pamięci przyszłych pokoleń pomnik ten wzniósł Ks Jan Wiśniewski Proboszcz Borkowicki w 1932 r.”.

Można dojść do pomnika, usytuowanego na stokach Skłobskiej Góry (341 m.n.p m.), od strony Stefankowa zielonym szlakiem turystycznym (od szosy drogą gruntową około 600 metrów) albo od wsi Skłoby czerwonym szlakiem (około 500 metrów). Na początku XX wieku, wraz z wyczerpaniem się zasobów rudy pogorszyła się sytuacja materialna mieszkańców. 30 marca 1940 roku hitlerowcy aresztowali 77 mężczyzn (prawie połowę zamieszkałych we wsi) podejrzanych o udzielenie pomocy Hubalowi, zaś 4 kwietnia rozstrzelali ich na Firleju w Radomiu.