7 lipca br. doszło do podpisania umowy pomiędzy Samorządem Województwa Mazowieckiego i Gminą Szydłowiec na kwotę 1 380 900, 95 zł.

Dzięki wsparciu samorządu województwa zbudowane zostanie przedłużenie ul. Leśnej wraz z infrastrukturą wodociągową i kanalizacyjną. Ta inwestycja znacznie poprawi dostęp do terenów inwestycyjnych i uatrakcyjni ofertę gminy Szydłowiec skierowaną do inwestorów.

Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik podkreślał, że to już kolejne wsparcie dla Gminy Szydłowiec i kontynuacja bardzo dobrej współpracy na linii Szydłowiec – Województwo Mazowieckie. O zaangażowaniu Szydłowca w pozyskiwanie środków i skutecznych działaniach w tym obszarze wspomniał również Wicemarszałek Rafał Rajkowski oraz Radny Sejmiku Województwa Mazowieckiego Tomasz Śmietanka.

Poniżej przedstawiamy zapis z konferencji na ten temat.

info: UM Szydłowiec