“Mazowiecki program stypendialny dla uczniów szczególnie uzdolnionych- najlepsza inwestycja w człowieka” jest projektem Samorządu Województwa Mazowieckiego realizowanym przez Departament Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Celem projektu jest umożliwienie rozwoju edukacyjnego uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z obszaru Województwa Mazowieckiego, uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych nowożytnych i matematyki.

Z grupy uczniów, którzy spełnili wytyczne wskazane w regulaminie programu stypendialnego oraz złożyli stosowny wniosek do ww projektu zakwalifikowało się trzech uczniów PG1. Stypendyści wraz z rodzicami określili swój kierunek dalszego rozwoju edukacyjnego i wybrali nauczyciela-opiekuna. Opiekunowie opracowali szczegółowy Indywidualny plan rozwoju edukacyjnego ucznia dla każdego z nich.

Stypendystami są:

Oliwia Sroka – język niemiecki, opiekun Aneta Jaromin – temat, Idiomy niemieckie na poziomie podstawowym

Szymon Tuszyński – matematyka, opiekun Jadwiga Łukasiewicz – temat, Figury przestrzenne w otaczającym nas świecie

Natalia Miernik – język angielski, opiekun Aneta Gregorczyk – temat, Idiomy angielskie na poziomie podstawowym