19 lutego b.r. odbyło się spotkanie uczniów, rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości z okazji Światowego Dnia Chorego w budynku szkoły przy ulicy Wschodniej 19.

Pani Jadwiga Kopycka, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii, przywitała przybyłych  na spotkanie gości- Pana Burmistrza Szydłowca Artura Ludwa, Pana Przewodniczącego Rady Miasta w Szydłowcu Artura Marka Koniarczyka, Panią Dyrektor ZEiFO w Szydłowcu Anetę Furmańską oraz wicedyrektorów szkoły Panią Urszulę Bugaj i Pana Rafała Araka. Pani Kopycka skierowała kilka słów do zebranych uczniów, rodziców, nauczycieli i gości. Następnie głos zabrał Burmistrz Szydłowca. Pani wicedyrektor szkoły Urszula Bugaj wyczytała poszczególnych uczniów, którzy wraz ze swoimi nauczycielami przygotowali krótkie programy artystyczne.

W tym dniu uczniowie z klas integracyjnych i klasy specjalnej prezentowali się poprzez śpiew, taniec i recytację. Wystąpiły:

  • klasa II b, która przygotowała do występu Pani Justyna Świercz i p. Iwona Jasik,
  • klasa III c pod kierunkiem p. Renaty Jaraszek i p. Iwony Rzęsy,
  • klasa specjalna z wychowawczynią p. Dorotą Suligowską,
  • klasa IV e z p. Elżbietą Sasal i p. Anna Barszcz,
  • klasa V c pod opieką p. Bożeny Podsiadła i p. Agnieszki Kaczmarek,
  • klasa VI c – wychowawczyni p. Izabela Guzik
  • klasa VII c pod kierunkiem p. Anny Barszcz i p. Konrada Jankowskiego.

Na zakończenie wystąpili uczniowie z klasy III Gimnazjum, którzy zostali przygotowani przez p. Sylwię Lisewską.

Wszyscy artyści dostali gromkie brawa za swoje występy. Na koniec spotkania p. Burmistrz i p. przewodniczący Rady Miasta obdarowali występujące dzieci słodkimi upominkami, a dla wszystkich zebranych uczniów na sali gimnastycznej przygotowany został poczęstunek.

info: PSP nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana III Sobieskiego