7 września obchodzony był Światowy Dzień Fair Play, ustanowiony w 2020 roku przez cztery organizacja, w tym Międzynarodowy Komitet Fair Play (CIFP) i Europejskie Stowarzyszenie Fair Play.

Inicjatywa ta ma na celu promocję fair play i wartości etycznych w sporcie i w życiu.

W dniach 7 – 14 września w akcji brali udział uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Jana III Sobieskiego w Szydłowcu.

Zorganizowany został #BiegFairPlay PKOL, w którym podczas lekcji wychowania fizycznego w klasach sportowych i jednej ogólnej, udział wzięli uczniowie szkoły, promując tym samym postawy fair play, którymi powinniśmy się kierować w sporcie i w życiu codziennym. Koordynatorem akcji w szkole był Konrad Jankowski, nauczyciel wychowania fizycznego.

„Ten dzień jest ważny, ponieważ staramy się uczynić świat miejscem lepszym do życia i dorastania poprzez przykład uczciwej gry w sporcie” – powiedział Jeno Kamüti, Prezydent Międzynarodowego Komitetu Fair Play.

„Polski Komitet Olimpijski i Klub Fair Play PKOl włączają się w obchody Światowego Dnia Fair Play – W 2021 roku do naszej akcji – „Biegu Fair Play PKOI” dołączyło 291 szkół z całej Polski, ponad 70 tysięcy uczniów. Wydarzeniu towarzyszyły także inne inicjatywy o charakterze edukacyjnym” – Hanna Wawrowska, Przewodnicząca Klubu Fair Play PKOl, członek Rady Międzynarodowego Komitetu Fair Play.