Mieszkający na terenie gminy Jastrząb Michał Kojara w przeszłości był uczniem tej szkoły. Zaproszenie fraszko-pisarzy do spotkania z uczniami zaprzeczyło przysłowiu, że „cudze chwalicie swego nie znacie”. Obydwaj wymienieni autorzy zaprezentowali swoje celne fraszki ze sporego dorobku literackiego oraz zachęcali uczniów szkoły do czytania książek, w tym także fraszek Jana Kochanowskiego („ojca” fraszki polskiej) i Jana Izydora Sztaudyngera, których książki znajdują się w bibliotece. Uczniowie byli żywo zainteresowani prezentowanymi fraszkami na żywo i stawiali pytania o sposób ich tworzenia. Odpowiadając Frąk i Kojara Zachęcali ich do podejmowania prób pisania fraszek. Ogłoszono nawet nieformalny konkurs na fraszkę dla uczniów, który w późniejszym terminie rozstrzygną fraszko-pisarze. Spotkanie było miłym i pożytecznym przedsięwzięciem, zakończonym poczęstunkiem.

Michał Kojara i Marian Frąk byli nagradzani i wyróżniani w ogólnopolskich konkursach literackich, a ich utwory znajdują się w wielu almanachach poetyckich. Michał Kojara jest m.in. wielokrotnym laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego „Promień Nadziei” w Tomaszowie Mazowieckim, w tym w 2011 – III nagroda. Natomiast Marian Frąk otrzymał w 2005 r. -I nagrodę w konkursie na fraszkę o Radomiu oraz II i III nagrodę w konkursie satyrycznym „Niebieska Szpilka” – Radom 2004-2005. Uzyskał także kilka wyróżnień w konkursach poetyckich i prozatorskich. 11 marca 2015 r. zwyciężył w turnieju jednej fraszki w Skarżysku Kam. Obydwaj autorzy są członkami Grupy Literackiej „Wiklina” w Skarżysku Kam., nie całkiem znanymi i docenianymi w Szydłowcu. Ostatnia książka z ich utworami pt. „Anioły i Demony”, wydana przez oficynę wydawniczą „Radostowa” w Starachowicach była promowana 19 marca 2015 r. w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach.

Z prezentowanych na spotkaniu w Woli Lipienieckiej Dużej fraszek wybrałem dwie:

OJCU

Jak pas twój widzę, Ojcze kochany, odechciewa mi się tej marihuany!

Michał Kojara

 

ŚWIĄTECZNE SPOSTRZEŻENIE

Talent niemały ma- do gorzały!

Marian Frąk

Natomiast do kroniki w bibliotece szkoły w Woli Lipienieckiej Dużej fraszko-pisarze wpisali się uczniom takim oto limerykiem:

***

Nastolatka z Woli Lipienieckiej raz założyła czerwoną kieckę,

rozzłościło to indyka i dorodnego kogucika

-pogoniły ją aż pod kieleckie…

Marian Frąk i Michał Kojara

info: Michał Kojara