W dniach 18-24 obchodzony jest „Światowy Tydzień Wiedzy o Antybiotykach” który ma na celu zwrócenie uwagi osób decydujących na antybiotykoterapię, pracowników ochrony zdrowia i opinii publicznej na problem globalnej oporności na środki m.in. przeciwbakteryjnych i zachęcenie wszystkich do przeciwdziałania temu zjawisku. Każdy z nas może być promotorem szerzenia wiedzy i zwiększania świadomości w zakresie problemu odporności bakterii na antybiotyki.

Wykazano, że nadużywanie i niewłaściwe stosowanie antybiotyków przyśpiesza proces uodparniania się organizmu. Ponieważ oporność stale wzrasta, a w ostatnich latach odkryto i wprowadzono do obrotu niewiele nowych antybiotyków, oporność na antybiotyki jest obecnie poważnym zagrożeniem dla zdrowia publicznego.

Przed odkryciem antybiotyków tysiące ludzi umierało z powodu zakażeń bakteryjnych, takich jak zapalenie płuc lub infekcje po zabiegach chirurgicznych. Od samego początku stosowania tej grupy leków obserwowano pojawianie się bakterii opornych, ale przez wiele lat było to zjawisko sporadyczne. Dzisiaj już coraz więcej bakterii, staje się niepodatnymi na antybiotykoterapię , po przez wypracowaniu wielu różnych sposobów walki z antybiotykami.

Zapraszam do śledzenia strony internetowej http://antybiotyki.edu.pl/, gdzie znajdą
Państwo wiele cennych informacji na temat antybiotyków.