W sobotę 17 września w Mirówku odbyło się otwarcie świetlicy wiejskiej.

Uroczystość rozpoczęto symbolicznym przecięciem wstęgi, którego dokonali Bernadetta Kaczmarzyk – sołtys sołectwa Mirówek, Artur Siwiorek – wójt gminy Mirów, Anita Gołosz – wicestarosta szydłowiecki, Kamil Minda – radny gminy Mirów oraz ksiądz Jan Godek – proboszcz Parafii w Mirowie Starym.

W dalszej części uroczystości odbyło się poświęcenie obiektu oraz przemówienia zaproszonych gości. Po części oficjalnej zebrani wspólnie biesiadowali przy dźwiękach muzyki ludowej. Wśród gości obecni byli mieszkańcy Sołectwa Mirówek, sołtysi sołectw z terenu Gminy Mirów, działacze lokalnych organizacji pozarządowych oraz KGW.

Mieszkańcy Mirówka od wielu lat czekali na własną świetlicę. W tym roku pojawiła się szansa na realizację założeń ponieważ zwolnił się lokal po byłych Warsztatach Terapii Zajęciowej. Obiekt jest w dobrym stanie technicznym, zlokalizowany jest na dużym placu na terenie którego znajduje się zabudowa rekreacyjna oraz boisko. Od tej chwili mieszkańcy już w pełni będą mogli realizować swoje pasje i zainteresowania.

Info. i foto. Gmina Mirów