W ostatnim tygodniu września odbył się odbiór prac wykonanych w świetlicy wiejskiej w Zdziechowie w ramach zadania pod nazwą „Zwiększenie funkcjonalności gminnej świetlicy wiejskiej w Zdziechowie, gmina Szydłowiec, poprzez modernizację instalacji elektrycznej wewnątrz budynku oraz remont schodów zewnętrznych do obiektu”.

Kolejny etap pracy wykonany – to dobra informacja, szczególnie dla mieszkańców sołectwa Zdziechów. Przy budynku świetlicy zdemontowano stare schody wejściowe. Wykonano fundamenty oraz wymurowano z bloczka betonowego nowe stopnie a także zamontowano balustrady.

Odbioru prac dokonała komisja przy udziale wykonawcy oraz sołtys miejscowości Zdziechów – Barbary Rzeźnik.
Koszt tych robót wyniósł 14 000 złotych, z czego 10 000 stanowiło dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 2021.

Wykonawcą zlecenia była firma Usługi Remontowo Budowlane „WASIL” Sławomir Wasil.

info: UM Szydłowiec