26 par z terenu gminy Szydłowiec świętowało złote gody. W uroczystości uczestniczyła większość wyróżnionych par, a także ich najbliżsi.

Uroczystość rozpoczęła się w kościele św. Zygmunta w Szydłowcu, mszę świętą w intencji jubilatów odprawił ks. Marek Kucharski proboszcz szydłowieckiej parafii. Wzruszającym momentem było odnowienie przysięgi małżeńskiej i błogosławieństwo na dalsze lata życia.

Z kościoła jubilaci udali się do szydłowieckiego zamku, gdzie w sali kameralnej młodzież z Teatru Poezji i Muzyki „U Radziwiłła” przygotowana przez Sławę Lorenc – Hanusz zaprezentowała montaż słowno – muzyczny.

Akt dekoracji par małżeńskich poprzedziły gratulacje od burmistrza Szydłowca Artura Ludwa oraz kierownika Urzędu Stanu Cywilnego Magdaleny Szymczyk.

Medale, którymi małżonków z okazji 50-lecia małżeństwa uhonorował Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej wręczali: burmistrz Szydłowca Artur Ludew, proboszcz ks. Marek Kucharski, wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Plewa, radna Rady Miejskiej Jadwiga Kopycka.

Na zakończenie słowa podziękowania za organizację jubileuszu w imieniu wszystkich jubilatów złożył jeden z nich czyli Tadeusz Świercz.

Medalami uhonorowani zostali:

Bednarczyk Zygmunt i Barbara, Buczek Zbigniew i Czesława, Gajewski Jerzy i Barbara, Jankowski Andrzej i Stanisława, Karpeta Grzegorz i Helena, Kowalik Władysław i Helena, Kruciński Jan i Danuta, Łabęcki Zenon i Zofia, Majewski Czesław i Teresa, Markiewicz Teodor i Maria, Matla Marian i Barbara, Misiak Ireneusz i Stanisława, Nitek Konstanty i Anna, Niziołek Stefan i Stanisława, Parszewski Kazimierz i Anna, Sobutka Waldemar i Wacława, Sokołowski Henryk i Leokadia, Sujecki Jan i Halina, Szcześniak Ryszard i Zofia, Ślizak Stanisław i Władysława, Świercz Tadeusz i Wiesława, Tyszko Antoni i Danuta, Więcaszek Kazimierz i Danuta, Wudarczyk Edward i Henryka, Wyciszkiewicz Jan i Wiesława, Ząbkiewicz Władysław i Teresa

Wszystkim parom składamy ogromne gratulacje!

Poniżej fotoreportaż z uroczystości wręczenia medali: