„Myślę pozytywnie” to program wsparcia dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli w profilaktyce zdrowia psychicznego. Pozytywne myślenie, czyli pozytywne nastawienie do życia i ludzi – pomaga w osiąganiu wyznaczonych celów, daje poczucie szczęścia.

W bieżącym roku nasza szkoła ponownie znalazła się w gronie placówek, które współpracują z Instytutem Edukacji Pozytywnej- w ramach projektu ,,Myślę pozytywnie”. Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy, kształtowanie przekonań, postaw, zachowań i stylu życia, wspierającego zdrowie psychiczne, rozwijanie umiejętności radzenia sobie w różnych sytuacjach. Udział w programie wiąże się ,między innymi z realizowaniem określonych zadań promujących pozytywne myślenie. W naszej szkole, w ramach projektu prowadzone są cykliczne zajęcia warsztatowe, w klasach: 5s,5c,4a PSP oraz 3a PG.

W ramach projektu przeprowadzono szereg lekcji wychowawczych z wykorzystaniem scenariuszy zajęć, m. in. „Budowanie poczucia własnej wartości” i ‘”Asertywność,,.
Zdrowe i pozytywne relacje są podstawą zdrowia psychicznego, dlatego we wrześniu zorganizowano spotkanie integracyjne: nauczyciele – rodzice i uczniowie klas 5c,s;4a. Impreza odbyła się na łonie natury. Wspaniała pogoda dała możliwość wspólnego spędzenia czasu przy ognisku.

W grudniu bieżącego roku odbyło się szkolenie nauczycieli, które miało na celu przybliżenie koncepcji programu „Myśl pozytywnie” jako priorytetowego w kontekście współczesnej edukacji. Dyskutowano na tematy związane z profilaktyką zdrowia psychicznego u dzieci i młodzieży. Zakres tematyczny obejmował również nowe metody i narzędzia oddziaływań profilaktycznych i wychowawczych w kluczowych obszarach zdrowia psychicznego. Spotkanie zakończono z pozytywnym nastawieniem do dalszej pracy.

W bieżącym miesiącu odbyły się również warsztaty dla klas 4a i 5c pt. ”Budowanie poczucia własnej wartości” i „Czy wytrwałość się opłaca?- samokontrola i wytrwałość” prowadzone przez mediatora sądowego panią Iwonę Grelkę. Podczas zajęć zaproponowano uczestnikom metody i techniki, wspomagające pozytywne myślenie. Wszyscy z zaangażowaniem wykonywali powierzone zadania. Uczniowie doskonale się bawili, rozwijali swoje umiejętności, dzięki którym będzie im łatwiej pokonywać wszelkie trudności.

Następnie odbyły się warsztaty dla rodziców pt. „Mediacje w profilaktyce zdrowia psychicznego uczniów”. Uczestnicy z uwagą wysłuchali wskazówek dotyczących mediacji.

14 grudnia wybrana grupa uczniów spotkała się z p. psycholog i poruszone zostały problemy związane ze zdrowiem psychicznym uczniów.
Dzięki udziałowi w programie szkoła zyskuje całoroczne wsparcie eksperckie. Przed nami jeszcze w grudniu spotkanie uczniów na zajęciach warsztatowych z psychologiem.