Likwidacja szkoły w Zdziechowie wydawała się być formalnością. Do filialnej szkoły PSP nr 2 im. Jana Pawła II w Szydłowcu w ostatnim czasie nie uczęszczał żaden uczeń.

Mazowiecki kurator oświaty wyraził zgodę na likwidację szkoły. Nieoficjalnie dowiedzieliśmy, że budynek po zlikwidowanej szkole zostanie przekazany społeczności lokalnej. Jest plan, aby teren i budynek służył jako Świetlica Wiejska dla sołectwa Zdziechów. Sytuacja będzie jednak jeszcze analizowana.

O likwidacji szkoły w Zdziechowie pisaliśmy już w grudniu:

Szkoła w Zdziechowie do likwidacji

Inaczej sytuacja wygląda w gminie Chlewiska, gdzie samorząd miał zamiar zlikwidować dwie szkoły: w Pawłowie i w Skłobach. Pomimo protestu rodziców i nauczycieli radni gminni podjęli stosowną uchwałę o zamiarze likwidacji, którą skierowali do Mazowieckiego Kuratora Oświaty, a ten nie wyraził zgody na likwidację placówek. Wójt Waldemar Sowiński oraz przewodniczący rady gminy Jerzy Gnat nie kryją swojego zaskoczenia. Gmina odwołała się od tej decyzji i oczekuje wyjaśnień. Przypomnijmy, że jeszcze w listopadzie wójt Sowiński mówił, że bez likwidacji tych dwóch szkół budżet gminy Chlewiska legnie w gruzach. Włodarze mają problem, cieszą się natomiast Ci, którzy o szkoły walczyli.

Więcej o problemach szkół w Pawłowie i Skłobach pisaliśmy w grudniu:

Dwie szkoły w gminie Chlewiska do likwidacji

Więcej na temat problemu dotyczącego likwidacji szkół w Polsce możecie również przeczytać w artykule Gazety Prawnej: TUTAJ