Zapraszamy dorosłych mieszkańców Gminy Szydłowiec na bezpłatne szkolenia cyfrowe w ramach projektu „Ja w Internecie”. Daj sobie szansę i naucz się korzystać z możliwości Internetu!

Program „Ja w Internecie”, realizowany przez Fundację Legalna Kultura, skierowany jest do dorosłych mieszkańców (od 25 roku życia), aby nauczyć ich bezpiecznego korzystania z Internetu, pokazać, jak Internet przydaje się w prowadzeniu własnego biznesu i wzmocnić ich pozycję na rynku pracy.

Gmina Szydłowiec pozyskała dofinansowanie w wysokości 112.869,00 zł na sfinansowanie szkoleń dla mieszkańców Gminy Szydłowiec.

Celem programu, skierowanego do dorosłych mieszkańców jest zwiększenie ich  umiejętności  poruszania  się  w  sieci,  bezpieczeństwa  w  Internecie i wzmocnienia  pozycji na  rynku  pracy.  Istotnym  elementem  szkoleń  jest przygotowanie mieszkańców do korzystania z usług publicznych online (np. załatwianie spraw urzędowych, wykonywanie przelewów, poruszania się w portalach społecznościowych, czy wykorzystywania Internetu we własnej działalności biznesowej).

Uczestnik szkoleń może wybrać interesujący go obszar tematyczny spośród pięciu:

 • Rodzic w Internecie 
  – szkolenie przeznaczone jest dla rodziców chcących chronić swoje dzieci przed realnymi zagrożeniami, które wiążą się z korzystaniem z Internetu;
 • Mój biznes w sieci
  – szkolenie przeznaczone przeznaczone jest dla osób prowadzących działalność gospodarczą, albo przygotowujących się do otwarcia własnego biznesu;
 • Tworzenie własnej strony internetowej (bloga)
  – szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą nauczyć się zakładać i prowadzić własną stronę internetową lub bloga;
 • Kultura w sieci
  – 
  uczestnicy szkolenia zapoznają się ogólnodostępnymi portalami prezentującymi dorobek polskiej kultury, poznają podstawy prawa autorskiego, niezbędne do korzystania z  kultury w sieci;
 • Moje finanse i transakcje w sieci
  – 
  szkolenie przeznaczone jest dla osób chcących nauczyć się załatwiać skutecznie swoje sprawy biznesowe, finansowe, urzędowe za pośrednictwem Internetu.

Rekrutacja uczestników będzie prowadzona od 10 grudnia 2018 roku do 15 lutego 2019 roku. Na szkolenia mogą zgłaszać się osoby, które ukończyły 25 lat, w tym osoby niepełnosprawne, wykluczone elektronicznie czy bezrobotne.

Program zarządzany jest przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa, finansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Fundacja Legalna Kultura jest operatorem, który ogłasza konkursy grantowe i wspomaga pod kątem merytorycznym i rozliczeniowym realizację działań szkoleniowych na terenie gmin.

Osoby zainteresowane zachęcamy do zapoznania się z dokumentami:

Regulaminem Rekrutacji Uczestników i Uczestnictwa w Projekcie.

Program szkoleniowy.

Formularz uczestnictwa.

Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych.

Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do Urzędu Miejskiego w Szydłowcu, pokój 24 lub Kancelaria Urzędu.

Więcej informacji o szkoleniu: Urząd Miejski w Szydłowcu, pl. Rynek Wielki 1, 26-500 Szydłowiec, tel. 48 617 86 49 – Pokój 24 , email: fundusze@szydlowiec.pl.

info: szydlowiec.pl