27 listopada zakończyło się trwające dwa miesiące szkolenie podstawowe strażaka ratownika Ochotniczych Straży Pożarnych, którego celem było przygotowanie słuchaczy do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych. W szkoleniu wzięli udział strażacy z terenu powiatu szydłowieckiego.

Zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone były przez funkcjonariuszy z KP PSP w Szydłowcu. W ramach kursu podstawowego słuchacze zrealizowali także, przeprowadzone przez Wojewódzki Ośrodek Szkolenia, szkolenie z zakresu współdziałania z LPR oraz zaliczyli test w komorze dymowej.

Kurs zakończony został egzaminem, który składał się z dwóch części:

  1. teoretycznej – pisemny sprawdzian wiedzy;
  2. praktycznej – trzy stanowiska z obsługi sprzętu.

Szkolenie z wynikiem pozytywnym ukończyło 29 słuchaczy.

Info: Komenda PPSP w Szydłowcu