27 września w Szydłowcu odbyły się uroczystości upamiętniające 78. rocznicę powstania Państwa Podziemnego i Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. 

Uczestnicy złożyli kwiaty w miejscu straceń żołnierzy w Korzonku, pod pomnikami w Parku Niepodległości, a także przy pomniku Tajnej Organizacji Nauczycielskiej na terenie Liceum im. Henryka Sienkiewicza.

W Parku Niepodległości wszystkich zebranych przywitał Karol Kopycki, dyrektor szydłowieckiego ogólniaka. Przemówienie w imieniu burmistrza Artura Ludwa przeczytała Dorota Kubiś, sekretarz Urzędu Miejskiego w Szydłowcu.

Przy pomniku TON kilka słów do zebranej młodzieży wygłosił Jan Piwowarczyk, emerytowany nauczyciel, jeden z inicjatorów budowy pomnika. Mówił o tym jak ważna była w czasie wojny Tajna Organizacja Nauczycielska i jak ważna jest dziś pamięć o ludziach, którzy na przekór okupantowi nauczali w podziemiach.

Punktem kulminacyjnym szydłowieckich uroczystości była szkolna akademia przypominająca czasy II Wojny Światowej.