Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielą się znani w Polsce mistrzowie budowy instrumentów ludowych: Zbigniew Butryn z Janowa Lubelskiego – mistrz budowy skrzypiec i innych instrumentów strunowych tzw. „dłubanych” oraz Piotr Sikora z Kuźnicy k. Przysuchy – mistrz budowy skrzypiec tzw. „klejonych”. Uczestnikami warsztatów są młodzi uczniowie I oraz III klasy stolarskiej z Zespołu Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza i CKZiU.

13 czerwca 2017 roku o godz. 11.00 szydłowieckie Muzeum zaprasza wszystkich chętnych na spotkanie podsumowujące warsztaty budowy skrzypiec, które odbędzie się w Sali Kominkowej Zamku Szydłowieckich i Radziwiłłów. Podczas spotkania twórcy instrumentów – mistrzowie i uczniowie – opowiedzą o procesie powstawania skrzypiec i zaprezentują wykonane egzemplarze. Etapy budowy będą ukazane również w formie projekcji fotografii wykonanych na warsztatach. Będzie można również usłyszeć dźwięki skrzypiec, bo ich budowniczowie są także muzykantami i wykonają melodie ludowe ze swych regionów. Ostatnim etapem spotkania będzie zwiedzanie ekspozycji stałej oraz czasowej szydłowieckiego muzeum.

Podziękowania składamy Dyrekcji Zespołu Szkół im. Ochrony Korpusu Pogranicza w Szydłowcu za współpracę oraz Dyrekcji i Kadrze Nauczycielskiej Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Szydłowcu za współdziałanie oraz udostępnienie stolarskich pracowni edukacyjnych.

Warsztaty odbywają się dzięki dofinansowaniu ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

foto i info: Katarzyna Zedel – Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych