Zachęta szczególnie ważna w odniesieniu do najmłodszego pokolenia, wychowywanego w bezpośredniej bliskości najnowszych zdobyczy techniki – nowoczesnej elektroniki, komputerów, wszelkiego rodzaju nośników pamięci i w warunkach medialnej rewolucji. W naszym mieście już od kilku lat obserwujemy stały wzrost zainteresowania szachami. Największy udział w tym dziale mają miejscowe kluby szachowe – „Wieża” i „Alternatywa”, wspierane przez władze samorządowe i lokalną społeczność. Szachowy Memoriał Mirosława Aleksandrowicza w Szydłowcu odbył się już po raz siódmy. W tym roku po raz pierwszy został rozegrany jako turniej „B” obok nowej „wizytówki” szydłowieckich szachów – Turnieju „O Szydłowiecką Złotą Wstęgę”.

Na starcie tej dużej, jak na nasze warunki imprezy sportowej, stanęły reprezentacje wszystkich niemal klubów szachowych z regionu kieleckiego- radomskiego, a wśród reprezentantów dwóch sąsiadujących województw znaleźli się tacy mistrzowie jak: FM Leszek Bakalarz (Mistrz FIDE) i Wojciech Urban z Kielc, Piotr Jędras ze Skarżyska oraz Waldemar Mróz i Weronika Posuniak z Radomia.

W turnieju rozegrano 9 rund systemem szwajcarskim. Pozwoliło to na wyłonienie zwycięzcy, którym okazał się Leszek Bakalarz, reprezentujący klub VICTORIA KOMPLEXBUD Kielce. Dalsze miejsce zajęli Wojciech Urban i Piotr Jędras. Poziom sportowy był wysoki, zawodnicy ambitni, a partie wyrównane i zacięte . Pomimo to, atmosfera towarzysząca rozgrywkom była przyjacielska i sprzyjała umacnianiu dobrych, koleżeńskich kontaktów. Jak wynika z doświadczenia, olbrzymia większość naszych gości wraca do nas co roku.

Podczas turnieju wręczono – przyznaną przez kapitułę przy KS Alternatywa – statuetkę wraz z honorowych tytułem „Mecenasa Szachów”. Tegorocznym laureatem został Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki. „W naszej ocenie nikt bardziej nie zasłużył sobie na to wyróżnienie. Przekazujemy je z radością i wdzięcznością” – podkreślił Wojciech Bednarczyk, prezes KS Alternatywa. -„W kolejce do tego tytułu oczekuje jeszcze kilka osób. Planujemy uhonorować ich w przyszłych latach”

Gratulując organizatorom tej imprezy, pozostaje nam mieć nadzieję, że wszystkie zaangażowane w to przedsięwzięcie osoby będą rozwijać w przyszłości swoje sportowe pasje. To dzięki takim działaniom „szachy” – i wszystko co wokół nich dobre – zyskują należne im miejsce w przestrzeni publicznej oraz życiu mieszkańców Ziemi Szydłowieckiej.

szachylipiec20161

fot i info: szydlowiecpowiat.pl