Szydłowiecki Uniwersytet Trzeciego Wieku to program edukacyjno – kulturalny Szydłowieckiego Centrum Kultury  – Zamek, realizowany od 2010 roku.

Adresowany jest do osób, które nie pracując już zawodowo, mają potrzebę realizacji swoich pasji i zainteresowań twórczych. Słuchacze uczestniczą w wykładach, zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin, organizowane są wyjazdy do teatru, muzeów, wycieczki krajoznawcze i ogniska.  

Czesne za jeden semestr zajęć (4 miesiące) to kwota 50 zł. Spotkania odbywają się w czwartki o godzinie 17.00, średnio 2 razy w miesiącu.

Więcej informacji można uzyskać w Regionalnym Centrum Biblioteczno-Multimedialnym, ul. Kolejowa 9b lub pod nr tel. 48 326 23 13.