Uniwersytet działa w Szydłowieckim Centrum od dwóch lat. Spotkania Słuchaczy odbywają się w Zamku, średnio 2 razy w miesiącu, w czwartkowe popołudnia. Uczestniczy w nich około 50 osób.

Odpłatność za Semestr zajęć Uniwersytetu dla jednej osoby wynosi 50 zł. W ramach opłaty semestralnej słuchacze są uprawnieni do korzystania z wykładów organizowanych przez Centrum. Tematyka wykładów jest bardzo różnorodna. Szczególnym zainteresowaniem Słuchaczy cieszą się wykłady z psychologii, historii, spotkania z podróżnikami. Słuchacze uczestniczą też w zajęciach fakultatywnych z różnych dziedzin. Dotychczas uruchomione zostały fakultety z języka angielskiego, informatyki i działań plastycznych. Zajęcia fakultatywne są dodatkowo płatne, średnio 10 zł za godzinę zajęć.

W planach działań Uniwersytetu w VII Semestrze ( kwiecień-czerwiec 2013 roku) oprócz wykładów i fakultetów są: wyjazd do teatru, wycieczka krajoznawcza, udział w wernisażach, koncertach i różnego rodzaju działaniach kulturalnych organizowanych przez Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu – Zamek.

Rekrutacja prowadzona będzie do dnia 31 marca 2013 roku.

Informacje, zapisy : Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu -Zamek,

sekretariat I piętro, tel. nr 48/6171029, 48/6170296, p. Ilona Jaworska,

e-mail: sekretariat@sckzamek.pl

 

VII Semestr zajęć zainaugurujemy 4 kwietnia, w czwartek, o godzinie 17.00

w Galerii Kaplica Zamkowa SCKiS-Zamek wykładem Pani Bogny Wernichowskiej

pt. „ Zalety, wady i upodobania sławnych Polaków”

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w spotkaniach Szydłowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.