Teren przy szydłowieckim zalewie wypiękniał. Nowe nasadzenia sprawiają, że alejkami parku przy zalewie przyjemniej się spaceruje. 

Gmina Szydłowiec realizuje projekt pn. „Poprawa środowiska miejskiego poprzez modernizację terenów zieleni nad zalewem w Szydłowcu”, w ramach działania 2.5 priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Zadanie to dofinansowywane  jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z siedzibą w Warszawie.

 

Wydatek współfinansowany w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.