Z radością dzielimy się wiadomością, że Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu zostało szczególnie docenione podczas tegorocznej edycji konkursu „Mazowieckie zdarzenia muzealne – WIERZBA”. W kategorii „Muzealny projekt otwarty” zostało laureatem I nagrody za „V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych”.

W ciągu ostatnich pięciu lat muzeum było dziewięciokrotnie nagradzane oraz wyróżniane w prestiżowych konkursach, ministerialnych i regionalnych. W tym roku jest laureatem konkursu po raz dziesiąty w historii instytucji.

„V Ogólnopolski Konkurs na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych” powrócił po 11 latach do szydłowieckiego muzeum, aby na nowo docenić tradycyjne formy, pobudzić budowniczych do kontynuowania ich twórczej aktywności i uaktualnić wiedzę z zakresu instrumentarium całej Polski. Od maja 2016 roku do siedziby Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu napływały instrumenty z całego kraju. Ostatecznie do V edycji Konkursu przystąpiło 38 uczestników zgłaszając 144 różnorodne instrumenty i narzędzia muzyczne. W Jury zasiadali najwybitniejsi etnomuzykolodzy z różnych ośrodków naukowych w kraju oraz specjaliści z dziedziny polskich instrumentów ludowych: prof. Ewa Dahlig – Turek, prof. Piotr Dahlig, prof. Zbigniew Przerembski, dr Aneta Oborny i Piotr Piszczatowski. Finałowym etapem projektu było otwarcie wystawy pokonkursowej „Warsztat, materia, dźwięk”, które stało się okazją do spotkania z budowniczymi ludowych instrumentów muzycznych z całej Polski i muzyką tradycyjną z reprezentowanych przez nich regionów. „Warsztat, materia, dźwięk´- wystawa V Ogólnopolskiego Konkursu na Budowę Ludowych Instrumentów Muzycznych była udostępniona zwiedzającym od 9 grudnia 2016 do 31 marca 2017 r. W ramach projektu muzeum zorganizowało również warsztaty budowy gwizdków ceramicznych dla uczniów klas I i II szkół podstawowych. Zajęcia warsztatowe budowy najprostszych narzędzi dźwiękowych prowadzili Anna i Rajmund Kicmanowie, zajmujący się ceramiką od ponad 20 lat (laureaci konkursu). Kolejnym działaniem popularyzatorsko w ramach projektu było spotkanie z wybitnym etnomuzykologiem z Uniwersytetu Wrocławskiego, prof. dr hab. Zbigniewem Przerembskim oraz muzykantami z regionu radomskiego.

W tej kategorii uhonorowane zostały również: Muzeum Wsi Radomskiej, Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Stacja Muzeum, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego im. Stefana Woydy w Pruszkowie, Muzeum Narodowe w Warszawie. W ramach XI edycji konkursu zgłoszono 86 zdarzeń muzealnych zorganizowanych w 2016 r.

info: Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych

mlimnajlepsze1