Wszystkie inicjatywy oceniane były przez komisję konkursową, która przyzna najciekawszym pomysłom do 5 tyś. mikrodotacji.

Każda prezentacja trwała 5 minut, w trakcie których w niezwykle kreatywny sposób przedstawiane były pomysły na pobudzenie i integrację lokalnych społeczności. Członkowie komisji mieli również możliwość zadawania pytań dotyczących poszczególnych prezentacji.

Już na samym początku zaskoczyła wszystkich Grupa Animatorów Społecznych Klaudyny, której przedstawiciele przyszli w strojach klaunów chcąc w ten sposób zwrócić uwagę na swój projekt Animacja – Integracja mający na celu zaangażowanie społeczności lokalnej w wolontariat na rzecz dzieci niepełnosprawnych. -Propozycji jak najlepszego wykorzystania dotacji było wiele, m.in. organizacja teoretycznych i praktycznych warsztatów rękodzieła dla dzieci i dorosłych, czy przygotowanie i przeprowadzenie rodzinnych plenerowych warsztatów żeglarskich– zauważa Daniel Prędkopowicz, przedstawiciel operatorów programu FIO-Mazowsze Lokalnie.

Wszystkie pomysły łączy chęć aktywizacji swojego otoczenia, stworzenia miejsc, w których będzie można ciekawie spędzić czas wykorzystując potencjał tkwiący w lokalnych społecznościach.

Jeden z członków komisji doceniając zaangażowanie uczestników konkursu dodaje– Sposób prezentacji był na pewno ważny, ale komisja oceniająca zwracała przede wszystkim uwagę na zaangażowanie twórców oraz na to, w jakim stopniu włączą w swoje działania lokalnych mieszkańców i czy projekt ma szansę zapoczątkować trwałą zmianę społeczną. Inny członek komisji docenia bezpośrednie spotkania z lokalnymi liderami, gdyż dają one możliwość właściwej weryfikacji informacji przedstawianych w formie papierowej przy zgłoszeniu do konkursu. Jak mówi:– Pozwala to zobaczyć pasję i entuzjazm lokalnych działaczy.

Każdy projekt może dostać maksymalnie 15 punktów. Najciekawsze inicjatywy otrzymają dotację do 5 tys. zł. Wyniki będą znane w połowie maja, ponieważ do tego czasu będą miały miejsce kolejne posiedzenia komisji konkursowej w pozostałych powiatach województwa mazowieckiego.

Z powiatu szydłowieckiego pojawiły się organiazacje:

– Grupa Nieformalna „O co biega” z projektem II Bieg Jastrzębia

– Stowarzyszenie Nasza Wieś z projektem Jagodowy Zawrót Głowy – V Dzień Jagody

– Grupa Nieformalna „Wspólnie możemy więcej” z projektem „Razem do Dzieła” – Festyn Integracyjny