Tag: Kolumna Zośki

Kolumna Zośki

Kolumna Zośki

Zabytki Szydłowca
0
676
To dawny pomnik mieszczki szydłowieckiej – Zośki pochodzący najprawdopodobniej z okresu pierwszych Radziwiłłów. Mieściła się na nim figura kobiety, na platformie z balustradą. Później użyta jako nagrobek ks. Straszaka na cmentarzu parafialnym, w ostatnich latach, powróciła na Rynek Wielk ...