Tag: Pomoc Żywnościowa

Koniec Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Koniec Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Szydłowiec
0
640
Szydłowieckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom Najuboższym we współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Szydłowcu zakończyło dystrybucję żywności na podstawie umowy ze Związkiem Stowarzyszeń Radomskim Bankiem Żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa (POPŻ) 2014-202 ...